Scroll To Play

VidMov Theme ^^

Scroll to Play

View All
Author Avatar
nzrcd
Joined: Sep 2023
01:41

Bioteka – udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti

Poziv: Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a Korisnik: Bioteka – udruga za promicanje biol...
Author Avatar
nzrcd
Joined: Sep 2023
02:22

Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa HUHIV

Poziv: Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice Korisnik: Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusno...
Author Avatar
nzrcd
Joined: Sep 2023
01:31

Hrvatska zajednica inovatora

Poziv: Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a Korisnik: Hrvatska zajednica inovatora Projekt: Jač...
Author Avatar
nzrcd
Joined: Sep 2023
01:29

Kulturno-umjetnički centar Virovitica

Poziv: Čitanjem do uključivog društva Korisnik: Kulturno-umjetnički centar Virovitica Projekt: Čitanjem do uspjeha
Author Avatar
nzrcd
Joined: Sep 2023
01:24

Hrvatska mreža za beskućnike

Poziv: Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada Korisnik:...
Author Avatar
nzrcd
Joined: Sep 2023
04:06

Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići

Poziv: Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice Korisnik: Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju...
Author Avatar
nzrcd
Joined: Sep 2023
03:35

Udruga djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja “Cukrići”

Poziv: Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice Korisnik: UDRUGA DJECE OBOLJELE OD DIJABETESA I NJIHOVIH...
Author Avatar
nzrcd
Joined: Sep 2023
03:57

Hrvatsko geografsko društvo Zadar

Poziv: Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice Korisnik: Hrvatsko geografsko društvo Zadar Projekt: Dost...
Author Avatar
nzrcd
Joined: Sep 2023
03:57

Deša – Dubrovnik

Poziv: “Pridruži se – Aktivni u mirovini” Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za unaprjeđenje mogućnosti a...
Author Avatar
nzrcd
Joined: Sep 2023
02:18

AVANTES PLUS d.o.o.

Poziv: Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika Korisnik: AVANTES PLUS d.o.o. Projekt: Društveno-poduzetnička koshnica